Oferty służby w korpusie szeregowych zawodowych

ZAWÓD - MARYNARZ

Marynarka Wojenna to okręty, lotnictwo morskie i specjalistyczne jednostki brzegowe. Jako pierwszy rodzaj Sił Zbrojnych naszego kraju Marynarka Wojenna rozpoczęła integrację
z Sojuszem Północnoatlantyckim. Dzisiaj jest na stałe obecna w elitarnych Siłach Odpowiedzi NATO, uczestniczy w kilkudziesięciu manewrach międzynarodowych rocznie, a polskie okręty operują na Bałtyku, Morzu Północnym, Atlantyku, czy Morzu Śródziemnym. W ramach wielostronnych kontaktów z flotami innych państw odwiedzają porty na całym świecie.

Jeżeli myślisz o wyborze zawodu, szukasz atrakcyjnego i ciekawego sposobu na życie, lubisz przygody, nowe wyzwania i adrenalinę, to spróbuj sprawdzić się w polskich siłach morskich.

Marynarka Wojenna wymaga poświęceń, toleruje tylko ludzi twardych, wytrzymałych
i rozumnych. Służba na morzu uczy szacunku do człowieka, pokory wobec żywiołu oraz umiejętności pracy w zespole.

W Marynarce Wojennej odkryjesz zarówno przygodę, jak i prestiżowy zawód oficera, podoficera lub marynarza (szeregowego) zawodowego.

Każdy absolwent studiów wojskowych Akademii Marynarki Wojennej oraz Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej ma zagwarantowaną pracę.

Na tej stronie znajdziesz praktyczne informacje o możliwościach pracy
w Marynarce Wojennej.

Wszelkie dane zawarte na tej stronie są uaktualniane na początku każdego miesiąca i mają charakter informacyjny. Szczegółowe informacje dostępne są w działach kadr poszczególnych jednostek wojskowych.

Ogólnych informacji na temat wolnych miejsc pracy na poszczególnych stanowiskach udzielają pracownicy Oddziału Personalnego Dowództwa Marynarki Wojennej:

  • w sprawie oficerów – 058 626-38-02
  • w sprawie podoficerów – 058 626-38-21
  • w sprawie marynarzy zawodowych – 058 626-16-06

Wszelkie pytania i wnioski dotyczące służby przygotowawczej w Marynarce Wojennej proszę kierować drogą mailową na adres:
nsrMW@mw.mil.pl

Copyright MWRP 2008