Oferty służby w korpusie szeregowych zawodowych

NSR

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Utworzenie i funkcjonowanie Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) regulują przepisy które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. zawarte w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Jest to wyselekcjonowany zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa.

Należy zaznaczyć, że żołnierzami rezerwy są osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej.

WIĘCEJ INFORMACJI

Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach

Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych

Narodowe Siły Rezerwowe - Vademecum

Najnowsze produkcje filmowe o Narodowych Siłach Zbrojnych

Copyright MWRP 2008